Gosh Profil

Vårt ansikte utåt

Riktlinjer

Den här identitetsmanualen är till för dig som arbetar med Goshs visuella identitet. Ett gemensamt varumärke hjälper oss att skapa en tydlig bild av Gosh gentemot våra olika målgrupper.

Logos

Här kan du ladda ned vår logotyp för olika ändamål.

Vår logotyp

Applikationsexempel

Här visas exempel på hur vår logotyp, typsnitt, färger etc används i producerat material.

Se applikationsexempel