Gosh Profil

Identitet och riktlinjer

Här hittar du de huvudsakliga designelementen som Gosh identitet bygger på. Använd dig alltid av dessa när du producerar material för Gosh.

Primära identitetsbärare

Logotypen, den svarta tonplattan med två runda och två kantiga hörn och namnet Gosh skrivet i vitt är den primära identitetsbäraren och ska användas i första hand.

Logos

Sekundära identitetsbärare

 

Din och Calluna är de typsnittsfamiljer som vi valt att använda i vår identitet.
Färgen Bronze är vår sekundära identitetsbärare och huvudfärg för Gosh.

TYPSNITT FÄRGER

Tertiära identitetsbärare

För produktion av vårt magasin och kataloger används typsnittet Din Condensed. För internkommunikation använder vi typsnittet Arial.
Accentfärger kompletterar de lugna basfärgerna. Kan användas för puffar, faktarutor, vinjetter etc.

 

Sekundära typsnitt Accentfärger