GOSH PROFIL

TYPSNITT

De utvalda typsnitten är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för Gosh. Här kan du ladda ner en pdf med en översikt på de typsnitt vi valt och hur de ska användas.

DIN PRO

Typsnittet Din Pro ger ett starkt och luftigt intryck.

CALLUNA

Typsnittet Calluna passar bra tillsammans med Din och är lämpligt för längre texter.

DIN CONDENSED BOLD

För våra magasin och kataloger har vi valt Din Condensed. Passar bra i texttunga dokument där det ska rymmas mycket information.